Online blackjack

Blackjack is een kaartspel waarbij het de bedoeling is om zo dicht mogelijk bij 21 punten te komen. Je wint als je dichter tegen de 21 bent gekomen dan de bank. Kom je boven de 21 punten uit, dan heb je verloren. Je speelt altijd individueel tegen de dealer of de bank.

De kaarten met cijfers 2 tot 10 hebben de waarde die er op staat. De Boer, Vrouw of Heer zijn allemaal 10 punten waard. De Aas wordt gewaardeerd op 1 of op 11 punten, afhankelijk of je door de punten van deze kaart dichter tegen 21 komt maar er niet overheen gaat. Heb je bijvoorbeeld al 8 punten, dan is de aas 11 punten waard. Heb je bijvoorbeeld al 16 punten, dan is de aas 1 punt waard.

Multi-deck blackjack of single-deck blackjack, wat is het verschil?

Wanneer je als nieuwe speler even de mogelijkheden op vlak van blackjack gaat bekijken zal je meteen kunnen vaststellen dat er verschillende versies van dit casinospel op de markt zijn terug te vinden. We onderscheiden echter twee concrete types van blackjack. Denk hierbij aan single deck blackjack enerzijds en multi deck blackjack anderzijds. Wat is nu echter precies het verschil tussen deze twee versies?

Single deck blackjack, het originele blackjack spel

In eerste instantie werd er altijd voor gekozen om blackjack met één enkel deck te spelen. Dit betekent dat deze versie van het blackjack spel dus het origineel is. Naarmate de populariteit van blackjack als spel echter toenam en meer mensen er kennis mee hadden gemaakt ontstonden er echter verschillende strategieën en systemen. Eén van de bekendste is ongetwijfeld het kaarten tellen systeem. Deze zorgde er voor dat de potentiële winstkans van de speler bij een spelletje blackjack aanzienlijk toenam en dat was uiteraard een doorn in het oog van de eigenaars van een casino. Omwille van deze reden werd er gezocht naar een mogelijkheid om de toepasbaarheid van dit systeem te beperken of zelfs volledig uit te sluiten. Het resultaat was multi deck blackjack waarbij er dus geen gebruik meer wordt gemaakt van één enkel deck met kaarten, maar wel van verschillende.

Toegenomen thuisvoordeel bij multi deck blackjack

De introductie van multi deck blackjack zorgt er dus voor dat het leven van de zogenaamde kaartentellers heel wat moeilijker wordt gemaakt. Bovendien is het ook nog eens zo dat de versie met meerdere decks zich eveneens kenmerkt door een groter huisvoordeel ten opzichte van single deck blackjack. Dit betekent dat er niet één, maar wel twee keer wordt gewonnen door het online casino in kwestie. Vergis je bovendien ook niet, niet alleen Nederlandse online casino’s kiezen er voor om multi deck blackjack als standaard te hanteren. Ook steeds meer en meer fysieke casino’s hebben bewust deze keuze gemaakt.

Is single deck blackjack dan altijd het interessantst?

Bovenstaande laat vermoeden dat er voor kiezen om single deck blackjack te spelen altijd het interessantst is. Is dat echter ook in de praktijk het geval? Eigenlijk niet. Je dient er namelijk rekening mee te houden dat ook de voorwaarden van een spelletje single deck blackjack aan persoonlijke voorkeuren onderhevig zijn. Onder meer de ontwikkelaar van het casinospel kan er voor kiezen om bepaalde wijzigingen aan te brengen waardoor er toch een bepaald nadeel op zal treden. Een bekend voorbeeld hiervan is de uitbetaling die wordt gehanteerd. Bij single deck zal de uitbetaling zo’n 6:5 bedragen terwijl eigenlijk 3:2 de norm is. Met andere woorden, wanneer je 10 euro inzet zal je met een single deck blackjack slechts 12 euro winnen. In principe zou dat echter 15 euro moeten zijn. Elk voordeel heeft dus duidelijk ook bij het spelen van blackjack zijn nadeel.

Alle blackjack strategieën worden overboord gegooid

Bijzonder veel blackjack strategieën zijn grotendeels gebaseerd op het feit dat er slechts gebruik wordt gemaakt van één in plaats van meerdere decks. Dat is een probleem, want op het ogenblik dat je er voor kiest om multi deck blackjack te gaan spelen zorgt dit er eigenlijk voor dat je alle blackjack strategieën overboord kan gooien. Je bent bij multi deck blackjack dan ook heel wat meer in vergelijking met single deck blackjack aangewezen op geluk en dat is net iets wat heel veel spelers toch aardig tegen de borst stoot. Jammer genoeg is er geen ontkomen aan. Sterker nog, multi deck blackjack is tegenwoordig meer dan ooit de trend in (online) casinoland. Je kan je er dan ook maar beter aan aanpassen.

Compenseren geen lager huisvoordeel, in tegendeel

Bijzonder veel spelers die er uiteindelijk voor kiezen om toch aan de slag te gaan met multi deck blackjack in plaats van de single deck uitvoering kiezen er voor om dit hogere huisvoordeel te proberen compenseren. Dat lijkt op het eerste zicht misschien interessant, maar dat is het niet, in tegendeel. Er mogen tijdens het spelen van een spelletje blackjack dan wel verschillende hulpmiddelen zoals een verzekering tegen blackjack worden aangeboden, in de praktijk spelen deze altijd in de kaart van het huis. Met andere woorden, probeer het iets hogere huisvoordeel bij multi deck blackjack niet zomaar te compenseren. Speel je spel, blijf trouw aan je eigen strategie en je zal alleen maar kunnen vaststellen dat ook multi deck blackjack voor jou heel wat interessants in petto heeft!

Beginners: Blackjack Basis Strategie

Omdat blackjack een kansspel is zoals bijvoorbeeld roulette of baccarat dien je er altijd rekening mee te houden dat je ook geld kan verliezen. Gelukkig bestaan er verschillende mogelijkheden om dit risico aanzienlijk te beperken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Blackjack Basis Strategie.

Het principe van de Blackjack Basis Strategie

Het achterliggende principe van de Blackjack Basis Strategie stelt dat er in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de eerste kaart die door de bank wordt getrokken. Kenmerkend voor dit Blackjack systeem is namelijk dat ze een groot onderscheid maakt tussen een dealerkaart met lage waarde zoals 2,3,4,5 & 6 en een dealerkaart die over een hoge waarde beschikt zoals 7,8,9,10 en A. Met deze kaart wordt de eerste bedoeld die door de dealer voor zichzelf wordt getrokken. Volgens het basisprincipe van deze Blackjack strategie is de kans veel groter dat een dealer zichzelf kapot speelt op het ogenblik dat hij als eerste kaart een exemplaar met een beperkte waarde trekt.

Bovenstaande lijkt misschien op het eerste zicht een beetje vergezocht, maar de stelling wordt wel cijfermatig onderbouwd. Op het ogenblik dat een dealer voor zichzelf als eerste kaart een exemplaar met hoge kaartwaarde trekt is de kans dat hij zichzelf kapot zal spelen variërend van 12 tot 26 procent. Is er echter als eerste kaart sprake van een exemplaar die beschikt over een beperkte kaartwaarde? In dat geval is de kans om zichzelf teveel te delen gelegen tussen de 35 en zomaar even 42 procent. Dit niet onaanzienlijke verschil is het gevolg van het feit dat de bank tot en met 16 punten is verplicht om te spelen volgens de blackjack spelregels voor wat het kopen betreft. Vanaf het ogenblik dat er 17 punten zijn verzameld zal de bank doorgaans automatisch passen.

3 concrete conclusies van de Blackjack Basis Strategie

Op basis van het principe van de Blackjack Basis Strategie kunnen er verschillende conclusies worden getrokken. Van de verschillende conclusies zijn er 3 die er eigenlijk uitspringen. Door rekening te houden met deze conclusies is het mogelijk om je winstkans tijdens het spelen van een spelletje Blackjack structureel te verhogen. Het is onnodig om te zeggen dat dit in het bijzonder geldt voor de beginnende blackjack speler.

Ten eerste: lage dealerkaarten die beschikken over een waarde tussen 2 en 6 zijn interessant voor de blackjackspeler en niet voor de bank. Als speler is het van belang om deze situatie zo optimaal mogelijk uit te spelen. Dit doe je onder meer door veelvuldig te splitsen en te dubbelen. Bovendien kan er in principe uitsluitend worden gepast op het ogenblik dat er sprake is van lagere puntenaantallen (tussen 12 en 16). In deze situatie spreekt de speler zijn hoop uit dat de dealer zich (alsnog) stuk zal spelen.

Ten tweede: hoge dealerkaarten spelen in het voordeel van de bank en dus niet in deze van de speler. Defensief spelen is in deze situatie dan ook een absolute vereiste. Dit betekent in de praktijk dat het belangrijk is om niet te splitsen of te verdubbelen. Bovendien zal je door moeten kopen tot op het ogenblik dat je hand een respectabele waarde heeft bereikt. Alleen op deze manier is het namelijk mogelijk om de hand van de dealer het hoofd te bieden.

En tenslotte: wanneer er sprake is van een zachte hand met een aas kan er doorgaans langer door worden gekocht. Dit komt omdat je nog steeds over de mogelijkheid beschikt om de aas als één te tellen. Verdubbelen is in deze situatie altijd verkeerd, niet in het minst omdat de aas op dit ogenblik steeds als één zal worden geteld. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de geldende spelregels.

De Blackjack Basis Strategie in de praktijk

Bovenstaande geeft je reeds een goed beeld van de zaken waar je bij het toepassen van de Blackjack Basis Strategie in de praktijk rekening mee dient te houden. Er zijn bovendien nog twee concrete aandachtspunten waar je eveneens bij stil moet blijven staan. Het hanteren van deze strategie betekent namelijk ook dat je een aantal ‘hulpmiddelen’ die door de computer worden aangeboden niet kan en mag benutten. Het gaat hierbij om de volgende twee zaken:

  • Je mag je als speler nooit verzekeren tegen een potentiële blackjack van de bank.
  • Je mag er nooit voor kiezen om gebruik te maken van de ‘Even Money’ optie.

Op het eerste zicht lijken dit namelijk hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan een positief eindresultaat, maar ze zorgen er wel voor dat je winstkansen aanzienlijk naar omlaag worden gehaald. Op de lange termijn haalt verzekeren zomaar even 7 procent van je winstkans. Voor de Even Money optie is dit zelfs nog één procent meer. Ben je een beginnende Blackjack speler en ben je nog op zoek naar een mogelijkheid om je winstkansen structureel te verhogen? In dat geval kan het hanteren van de Blackjack Basis Strategie voor jou beslist interessant zijn!